Bigård

1299170965

Storegårds Honung
När Du handlar direkt av en lokal biodlare innebär det två fördelar.

Dels kan du få ”sorthonung”, det vill säga att Du kan få honung av speciella ”dragväxter”. Det gör att Du kan 
få en speciell karaktär på honungen, eftersom den inte är uppblandad med honung från olika håll med en jämn 
mix av dragväxter. Dragväxt kallas det som blommar för tillfället och som bina föredrar.
På Storegård är det rapshonung och lindblomshonung som är de stora sorterna. Rapshonung är den ljusaste, 
fastaste och mildaste honung Du kan få. Lindblomshonung är mer aromatisk och en aning mörkare. Vilket som 
är bäst är faktiskt en smaksak.
Den andra fördelen av att köpa från en biodlare direkt är att man inte behöver värma honungen så mycket för 
att blanda att de väldigt nyttiga enzymerna går förlorade. Du får helt enkelt en mer biologiskt aktiv honung när 
Du köper lokalt.

1299170893
Honungsutvinning
Efter att man tagit honungen från bina slungar (centrifugerar) man ut honungen ur kakorna. Det går också att 
krossa kakorna och pressa ut honungen. Därefter sker grovsilning och finsilning för att få bort vaxpartiklar. Efter 
något dygn sker en skumning av ytan då man tar bort ytterst små vaxpartiklar som flutit upp.
Beroende på honungens sammansättning kommer den antingen att kristalliseras eller förbli flytande. Honung som 
förblir flytande kan tappas direkt på burk. För honung som inte förblir flytande kan man alternativt omröra den, 
upprepade gånger, eller ympa den med kristallisationskärnor som rörs ner omsorgsfullt en gång. Genom detta 
påverkar man kristallbildningen så att sockerkristallerna inte blir för grova (källa:Wikipedia)

1299171559

Kontakta gärna Gunnar Brahme på tel 0707-779702 för mer information om Storegårds Honung samt vid 
leverans av lådor i närområdet.

Priser:
700 grams burk 70:-
En låda, 12 burkar 770:-

Comments are closed